B96 kód - Webjogsi.hu

B96 kód

Milyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból (megengedett legnagyobb össztömege több mint 750 kg) álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege 3500 kg és 4250 kg között van.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • „B” kategóriára érvényesített, nem kezdő, érvényes vezetői engedély

Online vizsgafelkészítő B96 kód kategória
B96 kód
Kategóriás Jogosítvány
Elmélet:
29 000 Ft

Elméleti vizsga:
21 000 Ft

Gyakorlat:
36 000 Ft-tól
Gyakorlati vizsga:
9 700 Ft

Összesen:
95 700 Ft*-tól

Mikor vizsgázhatok legkorábban?

  • Elméleti vizsgát betöltött 17. életév után tehetsz.
  • Rutin vizsgát betöltött 17. életév után tehetsz.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 29 000 Ft (póthozzáférés: 7 000 Ft)

Gyakorlati vezetés díja: 9 000 Ft/órától az oktatás helyétől, illetve oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával) Budapesten és Pest vármegyében, a gyakorlati óradíj 15 000 Ft/óra.

Hatósági vizsgadíjak:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet)*: 10 500 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet)*: 10 500 Ft
Rutin (gyakorlat): 9 700 Ft
Összesen: 30 700 Ft

+ 18 000 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Az elsősegélynyújtási ismertek megszerzésének (vagy az az alóli mentesülésnek) az igazolására abban az esetben van szükséged, ha első alkalommal állítanak ki a részedre vezetői engedélyt. Ha korábban már szereztél jogosítványt más járműkategória vezetésére, akkor ilyen kötelezettséged nincs. Elsősegélynyújtási vizsgát a Magyar Vöröskeresztnél tehetsz, vagy – ha a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerinti megfelelő iskolai végzettséged van – ők adnak igazolást a mentességről. A sikeres vizsgáról vagy a mentességről a Magyar Vöröskereszt alapesetben elektronikus úton értesíti a közlekedési nyilvántartó szervet.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésedre bocsátjuk.

A B96 kód képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Járművezetés elmélete**
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**
Hatósági elméleti vizsga: 50 perc

Az online elméleti tananyag elvégzését követően, ingyenes hozzáférést biztosítunk az vizsgafelkészítő tesztalkalmazáshoz.

Gyakorlat

Alapoktatás: 4 óra
Hatósági rutin vizsga: 30 perc
Összesen: 4 óra 30 perc

* A fenti árak akkor érvényesek ha:

  • az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésedre álló időkeret.
  • az elméleti vizsgád elsőre sikerül.
  • a gyakorlati képzésed során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudásod és levezetett kilométereid elegendőek a vizsgára bocsátáshoz.
  • a gyakorlati vizsgád elsőre sikerül.

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.