Képzéseink GKI képzés - Webjogsi.hu

GKI képzés

Képesítés hivatalos megnevezése: Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány

Közúti közlekedési szolgáltatás keretében milyen járműveket vezethetek vele? Tehergépkocsit, autóbuszt

 

Képzéseink:

1. GKI „C” alapképesítés: Tehergépkocsi-vezetői alapképesítést a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

– közúton C1; C1E; C; CE; kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet és ezen vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-e után szerezte meg és

 • EGT-állam állampolgára, vagy
 • nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,

– EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.


Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra


Vizsgadíjak

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 3 000 Ft

Előírások alkalmazása 3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 3 000 Ft

Esettanulmány 8 000 Ft

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 9 200 Ft

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek 5 000 Ft

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 4 700 Ft

Összesen 35 900 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

 

2. GKI „D” alapképesítés: Autóbuszvezetői alapképesítést a díj ellenében végzett személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

 • közúton D1; D1E; D; DE; kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet és ezen vezetői engedélyét 2008. szeptember 09-e után szerezte meg és
  1. – EGT-állam állampolgára, vagy
  1. – nem EGT-állam állampolgára és Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja,
 • EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.


Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki
– EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
– nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra

 


Vizsgadíjak

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 3 000 Ft

Előírások alkalmazása 3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 3 000 Ft

Esettanulmány 8 000 Ft

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 9 200 Ft

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek 5 000 Ft

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 4 700 Ft

Összesen 35 900 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

 

3. GKI „C” továbbképzési képesítés: Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítést a közúton történő járművezetéshez a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki

 • az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
 • az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
 • a C1; C1E; C; CE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2014. szeptember 10-ig.

Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • C1; C1E; C; CE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra

 


Vizsgadíjak

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 3 000 Ft

Előírások alkalmazása 3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 3 000 Ft

Összesen 9 000 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásásnak, cseréjének, pótlásának a díja: 9900 Ft.

 

4. GKI „D” továbbképzési képesítés: Autóbuszvezetői továbbképzési képesítést a közúton történő személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki

 • az alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül,
 • az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett
  • a D1; D1E; D; DE kategóriájú jármű esetében a nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2013. szeptember 10-ig.

 

Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • D1; D1E; D; DE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra

 


Vizsgadíjak

Elmélet

A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 3 000 Ft

Előírások alkalmazása 3 000 Ft

Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika 3 000 Ft

Összesen 9 000 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának a díja: 9 900 Ft.

 

5. Kiegészítő autóbuszvezetői alapképesítés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Kiegészítő autóbuszvezetői alapképesítést azoknak a gépkocsivezetőknek szükséges elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi GKI tehergépkocsi-vezető alap- vagy továbbképzési képesítéssel, melyet ki szeretnének egészíteni autóbuszvezetői képesítéssel és D kategóriás vezetői engedélyüket 2008. szeptember 9-ét követően szerezték.

Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra

 


Vizsgadíjak

Elmélet

Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek 3 000 Ft

Esettanulmány 8 000 Ft

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 9 200 Ft

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek 5 000 Ft

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 4 700 Ft

Összesen 29 900 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának a díja: 9 900 Ft.

 

6. Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzési képesítés érvényes tehergépkocsi-vezetői képesítés birtokában

Kiegészítő autóbuszvezetői továbbképzési képesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítéssel, továbbá 2008. szeptember 9-ét megelőzően szereztek D kategóriás vezetői engedélyt, és képesítésüket erre a kategóriára is ki kívánják terjeszteni.

Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • D1; D1E; D; DE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra


Vizsgadíjak

Elmélet

Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek 3 000 Ft

Összesen 3 000 Ft

 

7. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképesítés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképesítést azoknak a gépkocsivezetőknek szükséges elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi GKI autóbuszvezető alap- vagy továbbképzési képesítéssel, melyet ki szeretnének egészíteni tehergépkocsi-vezetői képesítéssel és C kategóriás vezetői engedélyüket 2009. szeptember 9-ét követően szerezték.

Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 2 óra

 


Vizsgadíjak

Elmélet

Tehergépkocsi-vezető kiegészítő ismeretek 3 000 Ft

Esettanulmány 8 000 Ft

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 9 200 Ft

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek 5 000 Ft

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 4 700 Ft

Összesen 29 900 Ft

 

8. Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés érvényes autóbuszvezetői képesítés birtokában

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi autóbuszvezetői továbbképzési képesítéssel, továbbá 2009. szeptember 9-ét megelőzően szereztek C kategóriás vezetői engedélyt, és képesítésüket erre a kategóriára is ki kívánják terjeszteni.

Továbbképzési képesítést az szerezhet, aki

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van.
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • D1; D1E; D; DE kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik, vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

 

A képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai

Elmélet

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés*
 • Előírások alkalmazása*
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika*

*Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 60 óra / 60 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

Gyakorlat

Járművezetés a közúti forgalomban 10 óra

Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2 óra

Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen 5 óra


Vizsgadíjak

Elmélet

Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek 3 000 Ft

Összesen 3 000 Ft

 

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

 

Képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődj iskoláinknál.